ไฮไลท์คำภาษาญี่ปุ่นเพื่อฟังเสียงได้ค่ะ!   Click to listen highlighted text! ไฮไลท์คำภาษาญี่ปุ่นเพื่อฟังเสียงได้ค่ะ! Powered By GSpeech
Jan 022014
 

ตัวอักษรคาตาคานะ/คะตะคะนะ (カタカナ [Katakana] )
เป็นตัวอักษรที่ใช้เขียนคำทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ(ยกเว้นภาษาจีน) มีลักษณะตัวอักษรที่เป็นเหลี่ยมหักมุม

ตารางตัวอักษรคาตาคานะ/คะตะคะนะ

วรรค

a

i

u

e

o

ア (a-อะ)

イ (i-อิ)

ウ (u-อุ/อึ)

エ (e-เอะ)

オ (o-โอะ)

k

カ (ka-คะ)

キ (ki-คิ/กิ)

ク (ku-คุ/คึ)

ケ (ke-เคะ)

コ (ko-โคะ)

s

サ (sa-สะ)

シ (shi-ชิ)

ス (su-สุ/สึ)

セ (se-เสะ)

ソ (so-โสะ)

t

タ (ta-ทะ/ตะ)

チ (chi-จิ)

ツ (tsu-ทสึ)

テ (te-เทะ/เตะ)

ト (to-โทะ/โตะ)

n

ナ (na-นะ)

ニ (ni-นิ)

ヌ (nu-นุ/นึ)

ネ (ne-เนะ)

ノ (no-โนะ)

h

ハ (ha-ฮะ)

ヒ (hi-ฮิ)

フ (fu-ฟุ)

ヘ (he-เฮะ)

ホ (ho-โฮะ)

m

マ (ma-มะ)

ミ (mi-มิ)

ム (mu-มุ)

メ (me-เมะ)

モ (mo-โมะ)

y

ヤ (ya-ยะ)

ユ (yu-ยุ)

ヨ (yo-โยะ)

r

ラ (ra-ระ)

リ (ri-ริ)

ル (ru-รุ)

レ (re-เระ)

ロ (ro-โระ)

ワ (wa-วะ)

ヲ (wo-โอะ)

ン (n-อึน)

  One Response to “ตัวอักษรคาตาคานะ/คะตะคะนะ (カタカナ)”

  1. […] ตัวอักษรคาตาคานะ (カタカナ [Katakana] ) […]

 Leave a Reply

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech