ไฮไลท์คำภาษาญี่ปุ่นเพื่อฟังเสียงได้ค่ะ!   Click to listen highlighted text! ไฮไลท์คำภาษาญี่ปุ่นเพื่อฟังเสียงได้ค่ะ! Powered By GSpeech
Dec 252013
 

คำที่คนญี่ปุ่นใช้พูดก่อนรัปประทานอาหารและหลังรับประทานอาหาร ซึ่งถือเป็นมารยาทของคนญี่ปุ่น ถ้าใครไม่พูดก็จะดูเหมือนเป็นการเสียมารยาท

1. ก่อนที่คนญี่ปุ่นจะรับประทานอาหารจะพูดคำว่า

 • いただきます。
  [itadakimasu]
  อิตะดะคิมัส
  จะรับประทานอาหารแล้วนะครับ/นะคะ

2. หลังจากที่เรารับประทานอาหารเสร็จแล้วจะพูดคำว่า

 • ごちそうさまでした。
  [gochisousamadeshita]
  โกะจิโซซะมะเดะชิตะ (ชิตะ หมายถึงผ่านมาแล้ว ในที่นี้หมายถึงกินเสร็จแล้ว)
  ขอบคุณมากครับ/ค่ะ  (เป็นการขอบคุณข้าวที่เรากิน)
 Posted by at 9:11 pm

 Leave a Reply

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech