ไฮไลท์คำภาษาญี่ปุ่นเพื่อฟังเสียงได้ค่ะ!   Click to listen highlighted text! ไฮไลท์คำภาษาญี่ปุ่นเพื่อฟังเสียงได้ค่ะ! Powered By GSpeech
Jan 042014
 

1. รูปปฏิเสธคำคุณศัพท์อิ( い)

1.1 ภาษาไม่เป็นทางการ

 • รูปปฏิเสธปัจจุบัน  → ทำได้โดยตัด い ออกแล้วเติม くない เข้าไป
 • รูปอดีต → ทำได้โดย ตัด い ออกแล้วเติม かった เข้าไป
 • รูปปฏิเสธอดีต → ทำได้โดยตัด い ออกแล้วเติม  くなかった เข้าไป

1.2 ภาษาสุภาพ

 • ให้ใส่ ですตามหลัง คำคุณศัพท์อิ(i-adj)  ในรูปธรรมดาได้เลย

ตัวอย่าง

 • ちいさい (小さい)  เล็ก  →  ちいさくない ไม่เล็ก
 • おおきい (大きい) ใหญ่ →  おおきくない ไม่ใหญ่

2. รูปปฏิเสธคำคุณศัพท์นะ(な)

2.1 ภาษาไม่เป็นทางการ

 • ではない

2.2 ภาษาสุภาพ

 • ではありません

ตัวอย่าง

 • じょうず (上手) เก่ง
 • すき (好き)  ชอบ

คำคุณศัพท์ในภาษาญี่ปุ่น

 Posted by at 6:03 pm
Dec 252013
 

1. ภาษาญี่ปุ่นนั้นแบ่งระดับชนชั้นของภาษาออกเป็น 3 ระดับ

 • ระดับสุภาพมาก (ใช้กับคนที่อาวุโส)
 • ระดับสุภาพทั่วไป
 • ระดับเป็นกันเอง (ใช้กับคนที่สนิท)

เพราะฉะนั้นเราจะต้องให้ความสำคัญกับการใช้ภาษาให้ถูกต้องกับคนที่เราต้องการสื่อสารด้วย

2. การเรียนภาษาญี่ปุ่นให้ได้ผล สามารถนำไปสื่อสารและใช้งานได้จริงนั้นเราจะต้องศึกษาและทำความเข้าใจหัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อเป็นการปูพื้นฐานให้เข้าใจและอ่านภาษาญี่ปุ่นได้

 

 Posted by at 8:03 pm
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech