ไฮไลท์คำภาษาญี่ปุ่นเพื่อฟังเสียงได้ค่ะ!   Click to listen highlighted text! ไฮไลท์คำภาษาญี่ปุ่นเพื่อฟังเสียงได้ค่ะ! Powered By GSpeech
Dec 252013
 

1. ภาษาญี่ปุ่นนั้นแบ่งระดับชนชั้นของภาษาออกเป็น 3 ระดับ

  • ระดับสุภาพมาก (ใช้กับคนที่อาวุโส)
  • ระดับสุภาพทั่วไป
  • ระดับเป็นกันเอง (ใช้กับคนที่สนิท)

เพราะฉะนั้นเราจะต้องให้ความสำคัญกับการใช้ภาษาให้ถูกต้องกับคนที่เราต้องการสื่อสารด้วย

2. การเรียนภาษาญี่ปุ่นให้ได้ผล สามารถนำไปสื่อสารและใช้งานได้จริงนั้นเราจะต้องศึกษาและทำความเข้าใจหัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อเป็นการปูพื้นฐานให้เข้าใจและอ่านภาษาญี่ปุ่นได้

 

 Posted by at 8:03 pm

 Leave a Reply

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech