ไฮไลท์คำภาษาญี่ปุ่นเพื่อฟังเสียงได้ค่ะ!   Click to listen highlighted text! ไฮไลท์คำภาษาญี่ปุ่นเพื่อฟังเสียงได้ค่ะ! Powered By GSpeech
Dec 252013
 

นอกจากตัวอักษรฮิรางานะ หลักๆ 46 ตัวแล้ว ยังมีพยัญชนะเสียงใหม่ 25 ตัว ที่เกิดจากการเติมเท็นเท็น (てんてん tenten)  และมารุ (まる maru) ในวรรค  か(k-คะ), さ(s-สะ), た(t-ทะ), は(h-ฮะ) เพื่อให้ได้อักษรตัวใหม่ที่มีเสียงต่างไปจากเดิม เพื่อนำไปประกอบเป็นคำใหม่ๆ ขึ้นมา

  • てんてん (tenten)  คือ ขีดเล็กๆ 2 ขีด บนพยัญชนะ
  • まる (maru)  คือ  วงกลมเล็กๆ บนตัวพยัญชนะ

1.ตารางการเปลี่ยนเสียงอักษรฮิรางานะ

วรรค か (k) が  (ga-กะ) ぎ (gi-กิ) ぐ  (gu-กุ) げ  (ge-เกะ) ご  (go-โกะ)
วรรค さ (s) ざ (za-ซะ) じ (ji-จิ*) ず  (zu-ซึ**) ぜ (ze-เซะ) ぞ (zo-โซะ)
วรรค た (t) だ (da-ดะ) ぢ (ji-จิ*) づ (zu-ซึ**) で (de-เดะ) ど (do-โดะ)
วรรค は (h) ば (ba-บะ) び (bi-บิ) ぶ (bu-บึ) べ  (be-เบะ) ぼ (bo-โบะ)
วรรค は (h) ぱ (pa-ปะ/พะ) ぴ (pi-ปิ/พิ) ぷ (pu-ปึ/พึ) ぺ  (pe-เปะ/เพะ) ぽ (po-โปะ/โพะ)

 

2.ตารางการเปลี่ยนเสียงอักษรคาตาคานะ

วรรค カ (k) ガ  (ga-กะ) キ (gi-กิ) グ  (gu-กุ) ゲ  (ge-เกะ) ゴ  (go-โกะ)
วรรค サ (s) ザ (za-ซะ) ジ (ji-จิ*) ズ (zu-ซึ**) ゼ (ze-เซะ) ゾ (zo-โซะ)
วรรค タ (t) ダ (da-ดะ) ヂ (ji-จิ*) ヅ (zu-ซึ**) デ (de-เดะ) ド (do-โดะ)
วรรค ハ (h) バ (ba-บะ) ビ (bi-บิ) ブ (bu-บึ) ベ  (be-เบะ) ボ (bo-โบะ)
วรรค ハ (h) パ (pa-ปะ/พะ) ピ (pi-ปิ/พิ) プ (pu-ปึ/พึ) ペ  (pe-เปะ/เพะ) ポ (po-โปะ/โพะ)

 

*, ** เสียงเหมือนกัน (ส่วนใหญ่จะใช้คำในวรรคสะ じ/ジ 、 ず/ヅ )
*** จะมีเฉพาะอักษรในวรรคฮะ (h) ที่เติมได้ทั้งเต็นเต็น และมารุ

 Posted by at 6:48 pm

 Leave a Reply

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech