ไฮไลท์คำภาษาญี่ปุ่นเพื่อฟังเสียงได้ค่ะ!   Click to listen highlighted text! ไฮไลท์คำภาษาญี่ปุ่นเพื่อฟังเสียงได้ค่ะ! Powered By GSpeech
Dec 252013
 

ตัวอักษรฮิรางานะ (ひらかな [Hiraga na] )  เป็นตัวอักษรอักษรภาษาญี่ปุ่นแบบหนึ่งที่ใช้เขียนภาษาญีปุ่นทั่วๆไป ส่วนใหญ่จะใช้เป็นคำอ่านเสียงตัวคันจิและใช้เป็นคำช่วยเพื่อให้ประโยคสมบูรณ์ขึ้น มีทั้งหมด 46 ตัวอักษร

ตัวอย่างจากมานิต วงศ์มูล

1. ตารางอักษรฮิรางานะ (ひらかな) 46 ตัว

วรรค

a

i

u

e

o

あ (a-อะ)

い (i-อิ)

う (u-อุ/อึ)

え (e-เอะ)

お (o-โอะ)

k

か (ka-คะ)

き (ki-คิ)

く (ku-คุ/คึ)

け (ke-เคะ)

こ (ko-โคะ)

s

さ (sa-สะ)

し (shi-ชิ)

す (su-สุ/สึ)

せ (se-เสะ)

そ (so-โสะ)

t

た (ta-ทะ)

ち (chi-จิ)

つ (tsu-ทสึ)

て (te-เทะ/เตะ)

と (to-โทะ/โตะ)

n

な (na-นะ)

に (ni-นิ)

ぬ (nu-นุ/นึ)

ね (ne-เนะ)

の (no-โนะ)

h

は (ha-ฮะ)

ひ (hi-ฮิ)

ふ (fu-ฟุ)

へ (he-เฮะ)

ほ (ho-โฮะ)

m

ま (ma-มะ)

み (mi-มิ)

む (mu-มุ)

め (me-เมะ)

も (mo-โมะ)

y

や (ya-ยะ)

ゆ (yu-ยุ)

よ (yo-โยะ)

r

ら (ra-ระ)

り (ri-ริ)

る (ru-รุ)

れ (re-เระ)

ろ (ro-โระ)

わ (wa-วะ)

を (wo-โอะ)

ん (n-อึน)

 

นอกจากการออกเสียงตัวอักษรฮิรางานะในตารางแล้ว ยังมีการออกเสียงเพิ่มเติมอีกดังนี้

 

 

 Posted by at 4:52 pm

 Leave a Reply

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech