ไฮไลท์คำภาษาญี่ปุ่นเพื่อฟังเสียงได้ค่ะ!   Click to listen highlighted text! ไฮไลท์คำภาษาญี่ปุ่นเพื่อฟังเสียงได้ค่ะ! Powered By GSpeech
Dec 262013
 

คำควบในภาษาญี่ปุ่นเป็นการนำคำในวรรคยะ คือ  や (ya-ยะ), ゆ (yu-ยุ), よ (yo-โยะ) ไปต่อท้ายเสียงในแถวสระอิ (い)ในคำ  き し ち に ひ み り และกลุ่มเสียงขุ่นและกึ่งขุ่น(คำที่เติมเท็นเท็นและมารุ)  โดยเขียนเป็นตัวเล็ก ทำให้ได้เสียงออกมาต่างๆดังในตารางต่อไปนี้

1. การเติม や (ya-ยะ), ゆ (yu-ยุ), よ (yo-โยะ) ไปต่อท้ายเสียงสระอิ (い)ในคำ   き し ち に ひ み り

ki-คิ きゃ kya-เคียะ きゅ kyu-คิว/คู きょ kyo-เคียว
 し shi-ชิ  しゃ sha-ชยะ  しゅ shu-ชิว/ชู  しょ sho-โชะ
chi-จิ ちゃ cha-จระ ちゅ chu-จิว/จู ちょ cho-โจะ
ni-นิ にゃ nya-เนียะ にゅ nyu-นิว/นู にょ nyo-เนียว
hi-ฮิ ひゃ hya-เฮียะ ひゅ hyu-ฮิว/ฮู ひょ hyo-เฮียว
mi-มิ みゃ mya-เมียะ みゅ myu-มิว/มู みょ myo-เมียว
ri-ริ りゃ rya-เรียะ りゅ ryu-ริว/รู りょ ryo-เรียว

 

2. การเติม や (ya-ยะ), ゆ (yu-ยุ), よ (yo-โยะ) ต่อท้ายเสียงสระอิ (い) ในกลุ่มเสียงขุ่นในคำ ぎ じ ぢ び 

gi-กิ ぎゃ gya-กิ/งิ ぎゅ gyu-งิว/งู ぎょ gyo-เงียว
ji-จิ* じゃ ja-จยะ/ญะ じゅ ju-จิว/จู じょ jo-โจะ/โญะ
ji-จิ* ぢゃ ja ぢゅ ju ぢょ jo
bi-บิ びゃ bya-เบียะ びゅ byu-บิว/บู びょ byo-เบียว

3. การเติม や (ya-ยะ), ゆ (yu-ยุ), よ (yo-โยะ) ต่อท้ายเสียงในแถวสระอิ (い) เสียงขุ่นในคำ ぴ

pi-ปิ ぴゃ pya-เปียะ ぴゅ pyu-ปิว/ปู ぴょ pyo-เปียว

 

  One Response to “การออกเสียงควบ(ตัวอักษรกึ่งสระ)ในภาษาญี่ปุ่น”

  1. […] จดจำการออกเสียงควบ(ตัวอักษรกึ่งสระ… […]

 Leave a Reply

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech