ไฮไลท์คำภาษาญี่ปุ่นเพื่อฟังเสียงได้ค่ะ!   Click to listen highlighted text! ไฮไลท์คำภาษาญี่ปุ่นเพื่อฟังเสียงได้ค่ะ! Powered By GSpeech
Jan 032014
 

โดยปกติแล้วภาษาญี่ปุ่นทั้งฮิรางานะและคาตาคานะจะออกเป็นเสียงสั้น เมื่อต้องการเป็นเสียงยาวจะมีวิธีดังต่อไปนี้

1. การผสมเสียงยาวอักษรฮิรางานะ

1.1  เสียงในแถวสระ “อะ (あ)” ทำเป็นเสียงยาว “อา” ได้โดยเติมสระอะ (あ) ต่อท้าย

 • か คะ –> かあ คา

1.2 เสียงในแถวสระ “อิ (い)” ทำเป็นเสียงยาว “อี” ได้โดยเติมสระอิ (い) ต่อท้าย

 • し ชิ    –>   しい ชี
 • い  อิ –>   いい  อี

1.3 เสียงในแถวสระ อุ/อึ (う) ทำเป็นเสียงยาว “อู/อือ” ได้โดยเติมสระอุ/อึ (う) ต่อท้าย

 • ふ ฟุ   –> ふう ฟู
 • ゆ ยุ  –> ゆう ยู

1.4 เสียงในแถวสระเอะ (え) ทำเป็นเสียงยาว “เอ” ได้โดยเติมสระเอะ(え) หรือสระอิ(い) ต่อท้าย

 • え เอะ  –> えい  เอ
 • け เคะ  –>  けい  เค
 • ね เนะ  –> ねえ  เน

1.5 เสียงในแถวสระโอะ(お) ทำเป็นเสียงยาว “โอ” ได้โดยเติมสระโอะ(お) หรือสระอุ(う) ต่อท้าย

 • こ โคะ –> こう โค

2. การผสมเสียงยาวคาตาคานะ
อักษรคาตาคานะทำเป็นเสียงยาวได้ง่ายๆ โดยการเติมเครื่องหมาย – ต่อท้ายเข้าไปหนึ่งตัวเท่านั้น

2.1 เปลี่ยนเสียงสระ “อะ” เป็น “อา”

 • カ คะ –> カ- คา
 • ナ นะ –> ナ-  นา

2.2 เปลี่ยนเสียงสระ “อิ” เป็น “อี”

 • チ จิ –>  チ- จี

2.3 เปลี่ยนเสียงสระ “อุ/อึ” เป็น “อู/อือ”

 • ス สุ –>  ス- สู

2.4 เปลี่ยนเสียงสระ “เอะ” เป็น “เอ”

 • ケ เคะ –>  ケ-  เค
 • セ เซะ –> セ- เซ

2.5 เปลี่ยนเสียงสระ “โอะ” เป็น “โอ”

 • ヨ โยะ –>   ヨ- โย
 Posted by at 11:31 pm

 Leave a Reply

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech