ไฮไลท์คำภาษาญี่ปุ่นเพื่อฟังเสียงได้ค่ะ!   Click to listen highlighted text! ไฮไลท์คำภาษาญี่ปุ่นเพื่อฟังเสียงได้ค่ะ! Powered By GSpeech
Jan 062014
 

ในภาษาญี่ปุ่นเมื่อนำอักษรอิ(い)มาต่อท้ายอักษรแถวอะ(a) จะอ่านเสียงควบเป็นเสียงไอ ดังในตาราง

1. เสียงไอกับอักษรฮิรางานะ

วรรค

a

ai

a

あ (a-อะ)

あい (ไอ)

k

か (ka-คะ)

かい (ไค)

s

さ (sa-สะ)

さい (shi-ชิ)

t

た (ta-ทะ/ตะ)

たい (ไต)

n

な (na-นะ)

ない (ไน)

h

は (ha-ฮะ)

はい (ไฮ)

m

ま (ma-มะ)

まい (ไม)

y

や (ya-ยะ)

 やい (ไย)

r

ら (ra-ระ)

らい (ไร)

 w

わ (wa-วะ)

 わい (ไว)

 

2. เสียงไอกับอักษรฮิรางานะเปลี่ยนเสียง

วรรค

a

ai

k

が  (ga-กะ)

がい (ไก)

s

ざ (za-ซะ)

ざい (ไซ)

t

だ (da-ดะ)

だい (ได)

h

ば (ba-บะ)

ばい (ไป)

 Leave a Reply

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech